Pangulong ERAP: Biograpiyang Sosyopolitikal at Pangkalinangan ni Joseph Ejercito Estrada (Tomo 1: Pininong Bayan Tungo sa Hamon ng EDSA II)

Authors/Editors: Zeus A. Salazar

Publisher: RPG Foundation

Year: 2005

Edition: -

Pages: 577

Binding: Hardbound/Softbound

Layon ng akdang ito ni Dr. Zeus Salazar ang kritikal na pagsusuri sa buhay ng dating Pangulong Joseph Ejercito "Erap" Estrada, at ang naging impluwensiya nito sa politika at kulturang Filipino. Bukod sa mga tagumpay at pagsubok na ikinaharap ng kanyang administrasyon, isinasalaysay din ng akdang ito ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpapatalsik sa kanya mula sa Malakanyang.

Price: PhP 700.00 (Hardbound); PhP 600.00 (Softbound)

Discount/Promo:

Availability: In Stock

Please contact the Publications Office at 926-1443 for purchase inquiries.

President ERAP